Títol:

El termenal de Llagostera

Autor:

Albà Espinet, Marta Torres Llinàs, Lluís

Col·lecció:

Els llibres de Crònica

Edició:

Llagostera. Ajuntament de Llagostera, 2001

Número:

Núm. 3, 205 pàg.

ISBN: 84-922266-2-5