Títol:

Episodis de la història de Llagostera. Segles XVI-XVII

Autor:

Cantó Pagès, Josep Mascort Vert, Antoni

Col·lecció:

Col·lecció Beca Esteva Fa Tolsanas

Edició:

Llagostera. Ajuntament de Llagostera, 2003

Número:

Núm. 1, 105 pàg.

ISBN: 84-922266-3-3