Títol:

Episodis de la història de Llagostera. Segles XVIII

Autor:

Cantó Pagès, Josep Mascort Vert, Antoni

Col·lecció:

Els llibres de Crònica

Edició:

Llagostera. Ajuntament de Llagostera, 2006

Número:

Núm. 4, 205 pàg.

ISBN: 84-922266-6-8