Títol:

Suro, carracs i taps. Llagostera, 1753-1934

Autor:

Alvarado Costa, Joaquim

Col·lecció:

Col·lecció Beca Esteva Fa Tolsanas

Edició:

Llagostera. Ajuntament de Llagostera, Arxiu Municipal, 2004

Número:

Núm. 2, 219 pàg.

ISBN: 84-922266-4-1