Títol:

La torre dels moros. El veïnat de Panedes de Llagostera entre els segles III-XIII

Autor:

Masvidal Fernández, Cristina

Col·lecció:

Col·lecció Beca Esteva Fa Tolsanas

Edició:

Llagostera. Ajuntament de Llagostera, Arxiu Municipal, 2007

Número:

Núm. 3, 100 pàg.

ISBN: 978-84-922266-8-9