Títol:

Isabel Vilà i Pujol. La primera sindicalista catalana

Autor:

Ferrer Gironès, Francesc

Col·lecció:

Els llibres de Crònica

Edició:

Llagostera. Ajuntament de Llagostera, Arxiu Municipal, 1996

Número:

Núm. 1, 97 pàg.

ISBN: 84-922266-0-9

     
Accés a la Publicació: Veure document