RSS


Donació de documents del Museu Etnòlogic 

La Sra. Montserrat Vall·llosera ha donat a l'Arxiu documents del Museu Etnològic que havia conservat el seu marit Emili Pons.   

 
El Museu Etnòlogic va estar obert al públic entre els anys 1980 i 1995  i va aconseguir formar una important col·lecció d'eines d'oficis tradicionals. La majoria de les peces varen ser donades per llagosterencs i tambè per gent de pobles veïns. 
Entre la documentació que ara ingressa a l'Arxiu destaquen els llistats on consten les  peces recollides entre el 1980 i el 1983 amb dades sobre el nom de l'eina, la persona que fa la donació i el lloc d'origen. La documentació s’incorporarà al fons del Centre d’investigacions culturals Lacustària ja conservat a l’Arxiu.
 
(19-09-2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
  DonacioMuseuEtnologicDocument