RSS

18 donacions registrades a l'Arxiu Municipal durant l'any 2014

Durant l'any 2014 diversos ciutadans i entitats van manifestar la seva voluntat de fer donació de tot tipus de documents a l'Arxiu Municipal amb la finalitat de mantenir-los en les condicions de seguretat i conservació que en garanteixen la seva preservació.

Entre la documentació ingressada hi consta part del fons Josep Roura - Can Moner, documentació electoral de l'any 1977 fins a l'actualitat, part de la documentació del notari Francisco Franquesa, 123 exemplars de la revista infantil En Patufet, i també programes de mà, fotografies, fulls parroquials, fulls volants, treballs de recerca, un plànol i un mapa topogràfic entre d'altres. En la imatge, el plànol de la façana de la farinera que Josep Roura volia construir a l'encreuament entre el carrer Barcelona i el passeig Romeu l'any 1911. 

Totes les donacions integrades a l'Arxiu Municipal resten a la disposició del públic i dels investigadors.  

20-01-2015